Virtuálny učiteľ (esej)

Pri slove virtuálny učiteľ trochu váham - chápem tento pojem správne? Jedná sa o človeka z mäsa a kostí, alebo o virtuálnu projekciu, simuláciu či umelú inteligenciu? Čím viac som brázdila internet a pokúšala som sa prísť na to, čo vlastne tento pojem označuje, tým viac si myslím, že vlastne všetko z vyššie zmieneného. 🙂 [...]

Reklamy

Spoločne o testoch a úlohách

Úlohy Pre môj modul Digitálne portfólio a pedagogické teórie som vymyslela tri úlohy, pričom každá z nich by mala testovať niečo iné a je k nej navrhnutý aj iný výstup. V prvej úlohe je mojím cieľom zistiť, či študenti prečítali zadané články o pedagogických teóriach a či jednotlivým konceptom porozumeli. Dokázať by to mali krátkym [...]

Môj kurz

Na začiatku mojich úvah stál nápad vytvoriť kurz, ktorý by zmysluplným spôsobom využíval Instagram. Príde mi lákavé skúmať možnosti nástrojov, ktoré nie sú priamo určené na učenie. 🙂 Zvolenie platformy ďalej formovalo moje zmýšľanie o kurze ako takom. Instagram je totižto: vhodný pre výrazný vizuálny obsah používajú ho vo veľkom tínedžeri využíva hashtagy dá sa [...]

MOOC

S označením MOOC som sa stretla prvýkrát až v rámci kurzu Technologie ve vzdělávání. Platformy ako Coursera a Edx som síce poznala z počutia, ale nikdy som na nich žiaden kurz neštudovala. Táto skúsenosť s MOOCom je preto pre mňa úplnen nová. S výberom kurzov som celkom dlho bojovala, nič ma veľmi neoslovovalo. Nakoniec som [...]

Modul v Moodle

V module, ktorý som vytvorila pre svojich spolužiakov, som si stanovila za cieľ prehĺbenie ich teoretických vedomostí o digitálnych portfóliách. Rozhodla som sa začať krátkym opakovaním, v ktorom som zhrnula, čo by už o portfóliách mali vedieť - vo forme textu, podcastu a videa. Pridala som tiež krátku dobrovoľnú anketu, v ktorej môžu vyjadriť svoje [...]

Chatbot vo vyučovaní

Pokec s chatbotom Konverzovať som skúsila hneď s dvomi chatbotmi - s CleverBot a s Mitsuku. Som rada, že som vyskúšala dvoch chatbotov, lebo každý z nich vo mne vyvolal úplne iný dojem. CleverBot na mňa pôsobil ako zábavný nástroj, avšak s veľa viditeľnými chybami. Často mi pokladal otázky úplne mimo kontextu a jeho odpovede nie vždy korešpondovali [...]